Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Termin realizacji: sierpień 2011 – wrzesień 2013

Przebudowa dróg: Unibep SA,
budowa obiektów inżynieryjnych: Budrex-Kobi Sp z o.o. (należąca do grupy kapitałowej Unibep SA)

Dwupasmowa droga wraz z towarzyszącą infrastrukturą sieciową, dwa wiadukty nad torami kolejowymi, most i kładka dla pieszych nad rzeką Horodnianką - tak wygląda droga Białystok – Kleosin. Trasa do Kleosina to jedna z najważniejszych dróg wylotowych Białegostoku. To najbardziej obciążony wjazd do miasta. Każdego dnia korzystają z niej m.in. ludzie jadący do pracy od strony Łap, czy Wysokiego Mazowieckiego.

Oddział Drogowy Unibep SA otrzymał złotą statuetkę „Budowa Roku” za rok 2013 w kategorii „Budowa roku 2013 i 2014 w regionie północno-wschodnim” za przebudowę drogi Białystok – Kleosin.

Charakterystyka obiektu

 • Budowa drogi, przepustów, zjazdów
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • Przebudowa sieci gazowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej
 • Układanie chodników z kostki brukowej
 • Formowanie rowów drogowych i nasypów
 • Wycinka drzew i krzewów
 • Wykopy i niwelacja terenu
 • Czyszczenie i kopanie stawów i rowów odwadniających
 • Instalację oświetlenia ulicznego
 • Montaż i malowanie oznakowania drogowego