Inwestor: Selvaag Bolig Stasjonsby I AS, z siedzibą w Oslo w Norwegii

Realizacja Inwestycji II została podzielona na III etapy. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w I kwartale 2017 r. Zakończenie prac budowlanych etapu I zaplanowano w IV kwartale 2017 r., etapu II w I kwartale 2018 r., a etapu III w III kwartale 2018 r.

Charakterystyka obiektu

Liczba budynków: 10

Liczba mieszkań: 50

Charakterystyka obiektu

  • label 2