Inwestor: Rosti Poland Sp. z o.o.

Budynek magazynowy z częścią produkcyjną, biurowo – administracyjną
wraz m.in. z układem komunikacyjnym i parkingami, niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Myśliwskiej 18 w Białymstoku oraz z budową zjazdu z ul. Kuronia. 

 

Charakterystyka obiektu

  • Powierzchnia łączna wszystkich pomieszczeń w budynku to ok 14,6 tys. m2.