9 czerwca w Warszawie została rozstrzygnięta 6. edycja konkursu „Pracodawca Jutra” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Unibep SA została uznana za najlepszą firmę w branży budowlanej.

Pracodawcy aplikowali w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników.

Ludzie przede wszystkim!

– Rozwijanie kompetencji pracowników jest niezwykle istotne w dobie dynamicznego rozwoju rynku, który dotyczy praktycznie każdej branży. Jak wynika z badań dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników, o odpowiednich kompetencjach, są barierą w ich działalności. Co trzecie z tych przedsiębiorstw uważa, że mają one duże lub bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania firmy, a 29% ocenia je jako średnie. Inicjatywy – takie jak „Pracodawca Jutra” – pozwalają docenić te firmy, które zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji swoich kadr i stanowią dobry przykład dla biznesu – mówił Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po analizie przesłanych zgłoszeń PARP we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji wyłonili laureatów konkursu Pracodawca Jutra. W sektorze budowalnym została nagrodzona Unibep SA.

Akademia Wiedzy Grupy Unibep

- Kategoria, do której złożyliśmy swój wniosek to „Rozwój Pracownika”, zaś zgłoszoną przez nas inicjatywą była „Akademia Wiedzy Grupy Unibep” – mówi Aneta Andruszkiewicz, Dyrektor Personalna Unibep SA. - Akademia Wiedzy to szkolenia, warsztaty, spotkania szkoleniowe, prowadzone w formie stacjonarnej w grupach szkoleniowych, ale też online, dzięki platformie MS Teams. Obejmują one m. in. szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, informatycznych, prawnych, ochrony środowiska, kadrowych czy technicznych, które skierowane są do pracowników Grupy Unibep i w przeważającej części prowadzone przez naszych pracowników. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten projekt został doceniony.

Konkurs przeznaczony był dla mikro, małych, średnich, ale także dużych przedsiębiorstw, które realizowały inicjatywy edukacyjne. Projekt musiał być skierowany do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów (o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej). Warunkiem formalnym było prowadzenie biznesu na terenie Polski.

Kolejna nagroda z obszaru HR przyznana Unibep SA w 2022 r.!

Warto dodać, że to kolejne wyróżnienie Unibep SA – w kwietniu tego roku w rankingu miesięcznika „Forbes” „Najlepsi Pracodawcy w Polsce” spółka została uznana za najlepszą firmę wśród generalnych wykonawców w naszym kraju (3. miejsce w branży budowlanej).

Więcej informacji na stronie: „Pracodawca Jutra” – wyłoniono laureatów 6. edycji konkursu - PARP - Centrum Rozwoju MŚP