Ok. 15 mln zł zysku netto (wzrost o ok. 54 proc. rok do roku) przy sprzedaży na poziomie ok. 419 mln zł (wzrost o ok. 36 proc. rdr) – takie są wyniki Grupy Unibep za I kwartał 2022 r. Firma ma solidny portfel zleceń  - od drugiego kwartału 2022 do końca roku oraz lata kolejne posiada kontrakty o wartości ok. 3,5 mld zł.

30 maja 2022 r. ukazał się raport okresowy, prezentujący wyniki finansowe Grupy Unibep za I kwartał 2022 r. Wszystkie segmenty działalności osiągnęły dodatni wynik finansowy. Raport TUTAJ

Dobre wyniki dewelopera

- Cieszy zwłaszcza bardzo dobry wynik naszej spółki deweloperskiej Unidevelopment SA. Firma zamknęła I kw. br. wynikiem finansowym zgodnym z przyjętymi wcześniej za­łożeniami. Jest to pochodna m.in. rekordowej sprzedaży osiągniętej przez spółkę w 2021 roku. Przycho­dy w omawianym okresie wzrosły o 91,5% rdr, do poziomu 76,7 mln zł. Zysk netto Unidevelopment SA wzrósł do 16,1 mln zł, tj. o 92,7% wobec 8,3 mln zł w roku 2021. Mar­ża brutto wyniosła 24,12 mln zł, co oznacza 242,1 % wzrostu rdr – mówi Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA. - Spółka deweloperska weszła w 2022 rok z solid­nym portfelem projektów. Znajduje się w nim 6 projektów, których budowę zakończy w br. i kolejne 6, które wprowadza do sprzedaży na rynkach w Warszawie, Poznaniu, Radomiu oraz w Trójmieście. Na przełomie II i III kw. br. w Gdańsku ruszy ze swoim pierwszym projek­tem w tej części kraju - dwuetapową inwestycją na blisko 300 mieszkań.

Prezes zwraca także uwagę na dynamiczny rozwój nowego segmentu działalności w Grupie Unibep – pionu budownictwa energetyczno-przemysłowego. – Chcemy aktywniej włączyć się w transformację w kierunku krajowej gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie specjali­ści z tego segmentu prowadzą dwie inwestycje: przebudowę Energetyki Cieszyńskiej oraz Orlen Olefiny III. W ostatnich miesiącu pozyskaliśmy kolejne istotne zlecenia: dla Mondi i Panattoni zbudujemy magazyny. Wartość tylko tych dwóch ostatnich zleceń to ok. 300 mln zł, a wartość podpisanych wszystkich kontraktów w tym segmencie naszej działalno­ści to ponad 375 mln zł. Jest to wynik lepszy niż planowaliśmy – tłumaczy Leszek Gołąbiecki. – Warto dodać, że 26 maja 2022 r. oficjalnie otworzyliśmy biuro w Ra­ciborzu, gdzie pracują specjaliści z branży budownictwa energetyczne­go.

Dodaje, że w Grupie Unibep prowadzona jest aktywna akwizycja we wszystkich segmentach działalności. Tylko w 2022 roku efektem tego jest pozyskanie umów o wartości ponad 1,7 mld zł. A cały portfel – od drugiego kwartału 2022 r do końca roku oraz lata kolejne – wynosi ok. 3,5 mld zł.

- Czyli mamy co robić, pracujemy już niemal na terenie całej Polski, nasze budownictwo modułowe rozwija swoją działalność w Norwegii i Niemczech, a budownictwo infrastrukturalne realizuje inwestycje na terenie Polski Wschodniej: od województwa warmińsko-mazurskiego po lubelskie. Jest to zgodne z naszą strategią rozwoju – tłumaczy Leszek Gołąbiecki.

Pomysł na obronę wyników

Jak zauważa prezes, wojna w Ukrainie bezpośrednio przekłada się na bezprecedensowe wzrosty cen materiałów i usług, kłopoty z dostępnością niektórych towarów oraz – w mniejszym stopniu, jeśli chodzi o prowadzone przez firmę inwestycje - z brakiem ukraińskich pra­cowników na budowach, którzy wyjeżdżają z Polski, by bronić swojej ojczyzny.

- Należy także pamiętać o wysokiej inflacji, która jest jednym z elementów presji płacowej wśród pracowników oraz jej wpływie na dostęp­ność Polaków do kredytów hipotecznych. Budownictwo to jeden z sektorów, które najmocniej odczuły konsekwencje wojny za naszą wschodnią granicą, co wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe po­szczególnych segmentów naszej działalności – komentuje Prezes Zarządu Unibep SA.

W jaki sposób Grupa Unibep – przy tak skomplikowanej sytuacji na rynku – zamierza bronić wyników? - W Grupie Unibep większość naszych kontraktów mamy podpisanych z prywatnymi inwestorami, zarówno w Polsce, jak i za granicą, którzy rozumieją sytuację i z którymi prowadzimy efektywny dia­log dotyczący waloryzacji umów. Dotyczy to także instytucji publicznych, w tym z zamawiających inwestycje w segmencie infrastrukturalnym. Zmiany sukcesywnie wprowadzamy do już aktywnych projektów – dodaje Leszek Gołąbiecki. - Pragnę podkreślić, że obecnie naszym celem jest zawieranie nowych umów, w których będą klau­zule waloryzacyjne, pozwalające zabezpieczyć kontrakty w przypadku dalszych ponadprzeciętnych wzrostów cen materiałów. Dywersyfikujemy kanały dostawców i podwykonawców. Zabezpieczamy zwiększone stany magazynowe szczególnie istotnych w cyklach produkcyjnych asortymentów. Głów­nym celem jest obrona wyniku na każdym prowadzonym przez nas projekcie budowlanym.

Priorytety na przyszłość

Prezes w swoim komentarzu do raportu giełdowego wskazał priorytety na najbliższe miesiące. – Niezmiennie pracujemy nad wysoką jakością naszych usług i produktów oraz bronimy stabilności firmy. Zdaje­my sobie sprawę z wszelkich ryzyk, które są generowane przez kon­flikt w Ukrainie, dlatego na bieżą­co analizujemy sytuację rynkową i elastycznie reagujemy na zmiany w otoczeniu. W naszej działalności usługowej i produkcyjnej naszym nadrzędnym celem jest dbanie o re­alizację kontraktów zgodnie z przy­jętymi harmonogramami i założo­nymi marżami – nie ma wątpliwości Leszek Gołąbiecki.