9 listopada 2021 r. w Bielsku Podlaskim odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Unibep SA, w czasie którego członkowie RN wydali kierunkowe rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju Grupy Unibep.

Rekomendacje odnoszą się do:
a] analizy możliwości utworzenia nowego segmentu działalności w postaci budownictwa  energetyczno – przemysłowego, w oparciu o rozwój organiczny dedykowanego pionu organizowanego w ramach struktur Unibep SA, jak również o  ewentualne procesy akwizycyjne (M&A). Członkowie Rady Nadzorczej, wydając taką rekomendację wzięli pod uwagę nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie będące odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- i niskoemisyjnej;
b] analizy scenariusza obejmującego możliwość przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki zależnej Unidevelopment SA, odpowiadającej w Grupie Unibep za segment deweloperski. Jednocześnie założenie jest takie, że niezależnie od struktury ewentualnej oferty publicznej intencją pozostałoby utrzymanie kontroli Unibep SA nad Unidevelopment SA.
I zarząd spółki, i Rada Nadzorcza podkreślają, że na dzień podjęcia ww. rekomendacji nie zostały podjęte żadne decyzje w zakresie przyszłych działań względem utworzenia segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego  i akwizycji (M&A) w ramach tego segmentu oraz  przeprowadzenia oferty publicznej Unidevelopment.
„O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do utworzenia segmentu działalności w postaci budownictwa energetyczno-przemysłowego oraz ewentualności oferty publicznej Unidevelopment, Unibep SA będzie informował w trybie właściwych raportów” – możemy przeczytać w raporcie bieżącym, który został opublikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
– Chcę podkreślić, że nadal będziemy rozwijać wszystkie nasze biznesy i nadal będziemy pracować nad tym, by były coraz lepsze i by miały coraz lepszą pozycję na rynku – tłumaczy Leszek Gołąbiecki, prezes Zarządu Unibep SA. – Rekomendacje wskazują potencjalne kierunki dalszego rozwoju w Grupie Unibep.