UnibepSA przyjął politykę dywidendy, zgodnie z którą zarząd spółki ma rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Przy ustalaniu wysokości dywidendy mają być brane pod uwagę także m.in. perspektywy, sytuacja finansowa spółki oraz jej plany rozwoju.

Polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie począwszy od zysku netto spółki osiągniętego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

"Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, Zarząd Unibep S.A. jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego" - można przeczytać w komunikacie spółki.

Szczegóły TUTAJ