Oferta na budowę odcinka trasy  S19 Via Carpatia na odcinku Ploski-Haćki - złożona przez konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering – została wybrana jako najkorzystniejsza. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Oferta opiewa na kwotę 305,4 mln zł brutto. Jeśli nie będzie odwołań ze strony firm konkurencyjnych, to jest szansa na podpisanie umowy  na przełomie styczeń/luty    2021 roku. Droga zaś ma być budowana w latach 2022-2024.

Na odcinku Ploski - Haćki o długości 8,89 km będzie 13 dużych obiektów inżynierskich oraz 14 przepustów które będą pełnić funkcję przejść dla zwierząt jak również funkcję przeprowadzania cieków. Zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) - Haćki Wschód i Haćki Zachód.  Powstanie także prawie 215-metrowy most na rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi. 

​​​​​​​Cała przyszła trasa S19, która będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy Polski jest elementem międzynarodowej trasy Via Carpatia z północy na południe Europy i ma mieć w Polsce 580 km.