Grupa Unibep za III kwartały 2020 r. wypracowała 30,6 mln zł zysku netto, co jest wynikiem lepszym rok do roku o ok. 50 proc. Taki wynik został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld zł, czyli porównywalnym z 2019 r. (różnica to ok. 2 proc.) W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 2 mld zł (w tym ok. 400 mln zł na IV kwartał 2020 r.). Taki poziom zamówień zapewnia całej Grupie Unibep efektywną pracę w przyszłym roku - napisał w liście do akcjonariuszy Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA. 

30 listopada 2020 r. został opublikowany raport za III kwartały 2020 r. Grupy Unibep. - Budownictwo kubaturowe w kraju realizuje obecnie ponad 40 kontraktów - nie tylko w Warszawie (jest to nasz najważniejszy rynek), ale także w Łodzi, Krakowie, Poznaniu czy w kilku miejscach na Podlasiu - dodał prezes. - W segmencie generalnego wykonawstwa mamy dobry portfel zamówień – na ostatni kwartał 2020 r. i lata kolejne to ok. 1,2 mld zł. Efektywna akwizycja pozwoliła nam w III kwartale i na początku IV kw. 2020 r. na podpisanie kontraktów o wartości ok. 450 mln zł.

Analizując segment deweloperski ocenił: W naszej spółce Unidevelompent SA sprzedaż w okresie od stycznia do października br. jest na zbliżonym poziomie do tej w roku 2019, przy czym nieco odmiennie rozkłada się ona na poszczególne rynki, na których prowadzi działalność. Ma to związek z wprowadzeniem szerszej oferty na rynku poznańskim (Fama Jeżyce – wieloletni i wieloetapowy projekt na ok. 2,5 tys. mieszkań, czy Bookowska 18) oraz radomskim (Idea Omega). Na rynku warszawskim spodziewamy się wzrostu sprzedaży po wprowadzeniu w ostatnim czasie do oferty kolejnych inwestycji (osiedla Coopera i Ursa Sky).

Zwrócił uwagę na to, że segment infrastrukturalny w tym roku znacząco poprawił swoje wyniki finansowe. - Wszystkie kontrakty są realizowane zgodnie z harmonogramami, prowadzona jest aktywna akwizycja na wszystkich poziomach samorządowych (województwa, powiaty, gminy) na terenie Polski północno-wschodniej, a także uczestniczymy w przetargach na drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach 2020 r. podpisaliśmy umowy na ok. 120 mln zł - dodał prezes.

- Chcę dodać, że z wielką uwagą obserwujemy rynki krajowy oraz zagraniczne i dynamiczne zmiany na nich zachodzące, związane m.in. z pandemią koronawirusa - podsumował Leszek Gołąbiecki. - Kolejne obostrzenia wprowadzane w całej Europie nie ułatwiają pracy w branży budowlanej, dlatego jako Grupa Unibep musimy być elastyczni i przygotowani na różne warianty działań.

Raport kwartalny TUTAJ