Grupa Unibep znalazła się na 6. miejscu w raporcie „Polskie spółki budowlane 2020”, przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte.

Jak wynika z opublikowanych danych finansowych, łączne przychody piętnastu największych spółek budowlanych w 2019 roku, podobnie jak w roku poprzednim, oscylują w granicach 33 mld zł.

Według stanu na koniec 2019 roku, największą część rynku budowlano-montażowego w Polsce stanowiły budynki niemieszkalne (32,6%), infrastruktura transportu (29,1%) oraz budynki mieszkalne (16,9%). Pozostałą część stanowiły rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne, budowle na terenach przemysłowych oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej.

- Głównym motorem napędowym rynku budowlanego w Polsce są inwestycje realizowane przez największych inwestorów publicznych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. Wiele projektów infrastrukturalnych jest obecnie w fazie realizacji, co bez wątpienia przyczyni się do dalszego wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Szczyt inwestycyjny w projektach drogowych i kolejowych jest wyzwaniem dla firm wykonawczych w związku z rosnącymi od kilku lat kosztami materiałów i wynagrodzeń. W ostatnich miesiącach, z uwagi na zmniejszenie się popytu na usługi budowlane w sektorze prywatnym w wyniku niepewności związanej z pandemią COVID-19, nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen -  napisali autorzy raportu.

W raporcie znalazła się także opinia Leszka Gołąbieckiego, Prezesa Zarządu Unibep SA dotycząca przyszłości branży. „W najbliższej przyszłości wyniki branży budowlanej będą na dobrym poziomie. Można powiedzieć, że obecna sytuacja związana z rozwojem pandemii COVID-19 uspokoiła nastroje w branży zarówno w zakresie relacji dużych firm z mniejszymi podwykonawcami oraz w kontekście historycznie rosnących kosztów pracy – powiedział Leszek Gołąbiecki. - Na rynku można zaobserwować zwiększony dostęp do pracowników, ceny podwykonawstwa i materiałów nie podlegają istotnym wahaniom, co przekłada się na realne zaplanowanie przyszłych prac w budżetach kontraktów. Negatywnym skutkiem jest z pewnością brak uruchamiania nowych kontraktów w sektorze prywatnym, co jest jednak kompensowane relatywnie dużą ilością kontraktów w sektorze publicznym, niemniej taka sytuacja może wpłynąć na poziom konkurencyjności nowych postępowań przetargowych w przyszłości.”

Warto przypomnieć, że w porównaniu z ubiegłorocznym raportem Deloitte Grupa Unibep nie zmieniła swojej pozycji (6. miejsce w kraju pod względem przychodu).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem - w załączniku.