W poniedziałek, 5 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku Podlaskim została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu zatytułowanego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. 

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, spółka Bielska Podlaskiego. Wynagrodzenie Unibep SA za realizację umowy wynosi 31,2 mln zł netto.  To obecnie największa inwestycja prowadzona przez samorząd bielski. Budowa ma trwa ok. 18 miesięcy. Ekipa Unibep SA jest praktycznie gotowa na wejście na plac budowy.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Bożena Zwolińska – wiceburmistrz Bielska Podlaskiego, Piotr Selwesiuk – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego, Daniel Trofimiuk – wiceprezes PK Sp. z o.o. oraz Dariusz Turowski – dyrektor rynku Unibep SA (na zdjęciu pierwszy z lewej).

To kolejna oczyszczalnia ścieków, którą zrealizuje Unibep SA. Wcześniej taki projekt firma z Bielska Podlaskiego zbudowała w Łasku (woj. łódzkie).