I kwartał 2020 r. Grupa Kapitałowa Unibep zakończyła wynikiem w wysokości 3,3 mln zł (wzrost o 63 proc. rok do roku), przy sprzedaży na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym – ok. 347 mln zł (wzrost o 5 proc. w porównaniu analogicznym okresem 2019 r). Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2020 - napisał w liście do akcjonariuszy Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

Dodał, że w Grupie Unibep w portfelu zamówień znajdują się zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,65 mld zł (w tym ok. 1 mld zł na okres II-IV Q 2020 r.).

- Jako Grupa skupiamy się obecnie na efektywnym zarządzaniu poszczególnymi projektami oraz drobiazgowym pilnowaniu kosztów prowadzenia działalności. Opracowaliśmy programy oszczędnościowe, neutralne dla naszych pracowników, gdyż priorytetem jest dla nas utrzymanie kadry. Chcę podkreślić, że posiadamy stabilną pozycję gotówkową, co pozwala nam na bezpieczną pracę w najbliższych miesiącach - stwierdził Leszek Gołąbiecki.

Raport TUTAJ