10 kwietnia 2020 r. Unibep SA zawarł umowę ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą  budowy budynku mroźni oraz dwóch budynków magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Wartość kontraktu to 26,35 mln zł netto.

 To kolejna inwestycja największej spółdzielni mleczarkiej w Polsce, jaką realizuje Unibep SA. Wcześniej były to hala produkcyjno-magazynowa oraz Fabryka Proszków Mlecznych Mlekovita 3.  

Zwłaszcza ten ostatni projekt był wyzwaniem dla Unibep SA, gdyż realizowaliśmy jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie w tym segmencie budownictwa przemysłowego, a Fabryka Proszków Mlecznych Mlekovita 3 była największą inwestycją z dotychczas zrealizowanych w historii Mlekovity. Prezes przedsiębiorstwa Dariusz Sapińśki wielokrotnie powtarzał, że dzięki Fabryce Proszków Mlecznych Mlekovita 3 jego spółdzienia jest nie tylko największym producentem proszków mlecznych w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podpisana 10 kwietnia 2020 r. umowa przewiduje rozbudowę zakłądu mleczarskiego poprzez budowę budynku mroźni oraz dwóch budynków magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

To druga umowa w segmencie budownictwa przemysłowego podpisana w ciągu dwóch dni. Warto przypomnieć, że 9 kwietnia 2020 r. Unibep SA podpisał kontrakt z Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce na zrealizowanie projektu pn. „Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi, połączeniami międzyobiektowymi oraz terminala przeładunkowo-magazynowego” (Projekt Polimery Police). Wartość kontraktu wynosi ok. 11,64 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 52,8 mln zł netto według kursu NBP z dnia podpisania umowy.

Na zdjęciu: Fabryka Proszków Mlecznych Mlekovita 3 w Wysokiem Mazowieckiem