12 grudnia  2018 r. Unihouse Oddział Unibep S.A. podpisał umowę na realizację w technologii modułowej Akademików w miejscowości Sopot w Polsce. Zamawiającym jest Eco Campus Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Według umowy, Unihouse zaprojektuje i wykona pod klucz  w technologii modułowej budynek o wysokości czterech kondygnacji   nadziemnych, w których znajdą się łącznie 84 pokoje mieszkalne. Wartość umowy wynosi ok. 8,2 mln złotych netto.

Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IV kwartał 2018 r., przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II kwartale 2019 roku, zaś zakończenie całego projektu w III kwartale 2019 roku. 

Warunkiem uruchomienia produkcji modułów jest uzyskanie przez Eco Campus pozwolenia na budowę.

Przypomnijmy, że w tym roku Unihouse przygotował specjalne produkty na rynek polski – dotyczy to zarówno budynków wielorodzinnych mieszkalnych, jak też hoteli, akademików itd.

Głównym rynkiem Unihouse jest Skandynawia, przede wszystkim Norwegia.