Informujemy o zmianie w nazwie i adresie oddziału Spółki Unibep działającego w branży drogowej.

Oddział Drogowy Unibep SA zmienia nazwę na Oddział Infrastruktury Unibep SA z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 92 w Białymstoku. Dyrektorem Oddziału Inrastruktury jest Andrzej Truszkowski - inżynier, od 20 lat związany z budownictwem infrastrukturalnym.

Aktualny adres Oddziału Infrastruktury UNIBEP Spółki Akcyjnej w Białymstoku oraz pozostałe dane Oddziału są następujące: Oddział Infrastruktury UNIBEP Spółki Akcyjnej w Białymstoku, adres: 15 -727 Białystok, ul. Hetmańska 92,  adres e-mail: , tel./faks: 85 652 91 00.

Więcej informacji na stronie: unibep.pl/grupa-unibep/oddzial-infrastruktury.html

Na zdjęciu: Budowa drogi krajowej nr 8 Poręba-Ostrów, źródło www.s8.poreba-ostrow.pl