Galeria Północna w Warszawie przy ul. Światowida oraz Fabryka proszków mlecznych Mlekovita 3 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej otrzymały tytuł „Budowa Roku 2017” (nagroda I stopnia). Natomiast budynek Aura Sky Etap I w Warszawie przy pl. Marii Rodziewiczówny otrzymał nagrodę III stopnia. Unibep SA jest generalnym wykonawcą tych trzech realizacji.

Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, które osiągnęły wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs organizowany jest corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w skrócie PZITB, przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Galeria Północna, Warszawa ul. Światowida

Budynek stanowi galerię handlową z garażem podziemnym oraz parkingiem otwartym na dachu. Pełni funkcje handlowe, usługowe, rozrywkowe oraz gastronomiczne. Ma sześć kondygnacji w tym dwie podziemne. Pasaże handlowe są doświetlone za pośrednictwem świetlików dachowych o konstrukcji stalowej. Szkielet konstrukcji wykonano głównie z żelbetu, ściany nośne – murowane z bloczków silikatowych i betonowych, a fasady – szklane o konstrukcji stalowej. Galeria Północna stanowi pierwszą od 10 lat galerię handlową otwartą w stolicy. Garaż jest wyposażony w system Park Assist, ułatwiający parkowanie i odszukiwanie samochodów. Budynek uzyskał certyfikat LEED. W centralnym punkcie Galerii Północnej wznosi się najwyższa w Polsce, 22-metrowa rzeźba „Wir” autorstwa Oskara Zięty. Ustawienie rzeźby w środku budynku było wielkim wyzwaniem inżynierskim.

Powierzchnia zabudowy wynosi 39 553,00 m2, powierzchnia użytkowa 98 tys. m2, powierzchnia całkowita 202 tys. m2, a kubatura budynku 388 900,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.

Fabryka proszków mlecznych MLEKOVITA 3 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej

Budynek ma wysokość około 38 m. Jest w nim prowadzony proces suszenia i pakowania proszków na bazie mleka. Budynek został wykonany częściowo w sposób tradycyjny z elementów murowych, a częściowo w postaci żelbetowego układu słupowo-płytowego usztywnionego ścianami. Konstrukcja dachu jest stalowa, stropy żelbetowe oparte na słupach żelbetowych lub ścianach. Pod ławami i stopami fundamentowymi wykonano kolumny cementowo- gruntowe DSM. Konstrukcja podestów obsługowych i nośna instalacji technologicznych jest stalowa. Zrealizowany zakład produkcji proszków mlecznych jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobowe zapotrzebowanie dostaw mleka wynosi 2 200 000 l. Podstawowym wyzwaniem było wykończenie budynku w standardzie „baby food” na potrzeby produkcji żywności. Dotyczy to zarówno wykonania budynku, jak też instalacji elektrycznych i sanitarnych.

W budynku wysokim, po wprowadzeniu na odpowiednie kondygnacje urządzeń technologicznych, rozpoczęto wykonywanie rusztu stalowego do podwieszenia od spodu sufitu z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej (powierzchnia 2200 m2) oraz jednocześnie do montażu konstrukcji stalowej dachu, zaizolowania oraz pokrycia blachą.

Powierzchnia zabudowy wynosi 16 190,00 m2, powierzchnia użytkowa 57 148,79 m2, a kubatura budynku 223 760,28 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.

Aura Sky ETAP I w Warszawie przy pl. Marii Rodziewiczówny

Inwestycja obejmowała 3 budynki o wysokości 5, 9 i 26 kondygnacji, tworzące zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz lokalami usługowymi i biurowymi. Liczba miejsc postojowych wynosi: 286 na poziomie –1, 56 na poziomie parteru i 66 na poziomie +1,5. Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa. Budynek 26-kondygnacjny został posadowiony na płycie fundamentowej, pod którą wykonano 205 pali CFA średnicy 600 mm i długości od 18 do 21 m, a budynek 9-kondygnacyjny – na płycie fundamentowej. Budynki mają dachy płaskie, wykonane jako tzw. zielone. Ściany ocieplono według systemu BOLIX.

Na budynku wysokościowym zastosowano mocowanie płyt ocieplenia za pomocą łączników mechanicznych. Od kondygnacji +17 zastosowano ogrody zimowe a na kondygnacji +24, +25 tarasy zielone. Patio zlokalizowano na kondygnacji +1,5. Powierzchnia zabudowy wynosi 4519,24 m2, powierzchnia użytkowa 24 229,00 m2, a kubatura budynków 165 651,97 m3. Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.

Trwa budowa drugiego etapu realizacji pn. Aura Sky.

Zgłoszenie budynku Aura Sky dokonali wspólnie Inwestor Mill-Yon Sp. z o.o. oraz Generalny Wykonawca Unibep SA.

 

Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, z polską osobowością prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym developerzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych: generalni lub główni. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom zgłaszającym.

Źródło: www.budowaroku.pl