8 listopada 2017 roku miało miejsce uroczyste wbicie łopat pod budowę drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy. W połowie 2019 roku ma zostać oddany do użytku wysokiej klasy dwujezdniowy, czteropasmowy odcinek drogi o długości 14 km.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Unibep SA (Lider Konsorcjum), Budrex – Kobi Sp. z o.o. (spółka należąca do Grupy Unibep), Trakcja PRKiI SA oraz AB Kauno Tiltai z siedzibą w Kownie.

- Cieszę się, że rozpoczynamy realizację jednego z ważniejszych projektów drogowych w naszym regionie. Jest to już kolejne duże zadanie, które w tym roku rozpoczynamy na zlecenie PZDW w Białymstoku - powiedział Sławomir Moczydłowski, Dyrektor Oddziału Drogowego Unibep SA.

Projekt przebudowy DW682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy o długości 14,07 km obejmuje m.in. budowę obwodnic miast Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Budowana trasa ma się docelowo łączyć z trasą przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku będącej elementem planowanego węzła Białystok - Księżyno.

W ramach projektu wykonane zostaną m.in: obwodnice miejscowości, ścieżka rowerowa, ciągi pieszo rowerowe, ekrany akustyczne oraz pięć obiektów inżynieryjnych, z których największym będzie sześcioprzęsłowy most przez rzekę Narew o długości 168 m.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 200 mln zł, z czego ponad 170 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na zdjęciu moment wbicia łopat.