To, gdzie będziemy w przyszłości zależy głównie od nas – przekonywał w czasie debaty otwierającej Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA. – Nie bójmy się stawiać sobie wyzwań.

Przez dwa dni – 27 i 28 września – w Białymstoku kilkuset przedsiębiorców, samorządowców, naukowców rozmawiało o tym, jaki potencjał tkwi we wschodnich województwach naszego kraju, jak wykorzystać to położenie i czy jest szansa na szybszy rozwój tego regionu.  

Unibep SA był jednym z partnerów Wschodniego Kongresu Gospodarczego, najważniejszego wydarzenia gospodarczego woj. podlaskiego. Dlatego przedstawiciele Unibep SA – Jan Mikołuszko, Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu spółki, Daniel Górski, dyrektor Biura Rozwoju oraz Aneta Andruszkiewicz, dyrektor personalny spółki – aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, dotyczących m.in. eksportu, budowy Via Cartapia, innowacji oraz rynku pracy.

- Uważam, że polskie firmy powinny być eksporterami swoich usług czy produktów, bo wtedy muszą konkurować na globalnym rynku, być coraz lepszymi. Ale nie można popełniać błędów, bo one bolą. Do działalności eksportowej trzeba się dobrze przygotować – twierdził Jan Mikołuszko w czasie panelu poświęconego eksportowi.  

W forum dyskusyjnym dotyczącym budowy via Carpatia uczestniczył Leszek Gołąbiecki. – W bieżącej perspektywie finansowej budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogi w Polsce Wschodniej to ponad 4 mld zł. Jeśli do tego dołożymy ponad 1 mld zł pieniędzy samorządowych, to okazuje się, że takich funduszy firmy naszego regionu nigdy nie oglądały – mówił prezes Unibepu. -  Roboty jest całe mnóstwo, ale… nie ma kto jej robić. Bo pracodawcy mają niesamowity problem z pracownikami. I nie dotyczy to tylko branży budowlanej. Nie dziwmy się zatem, że w sposób wręcz skokowy rosną ceny wykonawstwa.

Daniel Górski uczestniczył w panelu poświęconym innowacjom, zaś Aneta Andruszkiewicz – w panelu poświęconym zmianom na rynku pracy.

W sumie w czasie IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego wzięło udział ok. 1500 osób. Rozstrzygnięto także konkursy, m.in. Top Pracodawca Polski Wschodniej, Top Inwestycje Polski Wschodniej, Top Start-Up Polski Wschodniej.

Na zdjęciu: Jan Mikołuszko (z mikrofonem w ręku) w czasie panelu o eksporcie