Galeria Północna w Warszawie 13 września została pokazana dziennikarzom. Dla klientów zostanie otwarta 14 września. Inwestycję wybudował Unibep SA dla spółki GTC. To największy zrealizowany obiekt kubaturowy w historii Unibep SA. – To wspaniała wiadomość i efekt naszej wspólnej pracy: inwestora, generalnego wykonawcy, firm podwykonawczych, architektów, projektantów itp. – twierdzi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

Galeria Północna jest pierwszym centrum handlowo-rozrywkowym nowej generacji położnym na warszawskiej Białołęce. Inwestycja została zrealizowana w rekordowym czasie 26 miesięcy od chwili uzyskania zezwolenia na budowę. Załoga Unibep SA, generalnego wykonawcy obiektu, liczyła od 55 do 65 inżynierów, w zależności od fazy projektu. Inżynierowie Unibep SA zarządzali armią ludzi, którzy pracują w firmach podwykonawczych. Początkowo, gdy były prowadzone roboty żelbetowe, było to 700-800 osób, później liczba osób na budowie wzrosła do ok. 1200.  W momencie największego spiętrzenia robót i gdy na budowie pojawili się robotnicy najemców, na Galerii Północnej pracowało niemal 2 tysiące ludzi.

13 września z ok. 50 dziennikarzami spotkali się szefowie GTC i Galerii Pólnocnej. – To wyjątkowy obiekt pod każdym względem: architektonicznym, ekologicznym, technologicznym – przekonywał Thomas Kurzmann, prezes GTC SA. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej galerii. Znakomitą robotę wykonał generalny wykonawca – firma Unibep SA. Galeria Północna to perła w koronie GTC, jesteśmy z niej dumni.

Cała inwestycja kosztowała GTC blisko 800 mln zł. – Tak spełniają się marzenia – mówił Piotr Kroenke, dyrektor generalny GTC. – To galeria, która jest bezpieczna, jest tu mnóstwo elektroniki użytkowej, na absolutnie europejskim poziomie. Pracowało przy niej kilka tysięcy osób. Wszystkim bardzo dziękuję. Unibep sprostał zadaniu, chciałbym podziękować kilku osobom, w tym Piotrowi Dykałowiczowi i Annie Tarce z Unibepu.

Galeria Północna dla klientów otworzy się 14 września. Według zarządzających galerią, wynajętych jest ok. 90 proc. powierzchni handlowej.