6 września 2017 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana Fundacja Grupy Unibep Unitalent. Fundatorami są: Unibep SA, Unidevelopment SA oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działania Grupy Unibep, w tym na terenie województwa podlaskiego, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Fundacja będzie także promować postawy proprzedsiębiorcze i proaktywne, edukować, rozwijać i wspierać talenty biznesowe i inne. Ogromnie ważną rzeczą będzie także promocja i organizacja wolontariatu pracowniczego.

Prezesem Fundacji został Wojciech Jarmołowicz, rzecznik prasowy spółki.