22 czerwca miało miejsce symboliczne wbicie łopaty na jednej z najważniejszych dróg województwa podlaskiego. Wartość inwestycji to ok 120 mln zł, większość tej kwoty współfinansowana jest z programu Polska Wschodnia.

- Przebudowa tej drogi stanowi ważny element rozwoju w regionie, szczególnie z punktu widzenia uzdrowiska Supraśl. Cieszę się, że droga będzie szersza i dużo bezpieczniejsza. – powiedział burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski.

Remontowany odcinek ma długość ok 16 km. Na odcinku Białystok - Nowodworce jezdnia będzie dwupasmowa, dalej dość szeroka jednopasmowa. Powstanie też obwodnica Ogrodniczek, a w Krasnem okazała 15-metrowej wysokości i ponad półkilometrowej długości estakada. Będą też nowe chodniki oraz szeroka ścieżka rowerowa.

- Cieszę się, że udało nam się stworzyć konsorcjum złożone z firm miejscowych - powiedział Jerzy Wójcik, wiceprezes zarządu PEUiM.
Prace budowlane prowadzone są w konsorcjum firm: Trakcja PRKiL SA (lider), UNIBEP SA, Budrex-Kobi Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Termin zakończenia planowany jest na wrzesień 2018 roku.

Na zdjęciu: moment symbolicznego wbicia łopaty.