17 podlaskich firm, w tym Unibep SA oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o., firma należąca do Grupy Unibep, podpisało 29 listopada 2016 r. porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie w naszym województwie. Główny cel to podniesienie poziomu bezpieczeństwa na budowach prowadzonych na terenie województwa.

- Branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych. Tak wynika ze statystyk – mówi Piotr Szczęsny, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku. – Niestety, duża część wypadków jest ciężkich, dochodzi też do wypadków śmiertelnych. Musimy zrobić wiele, by tych zdarzeń było jak najmniej.

Dlatego Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku zaprosił kilkanaście firm z Białegostoku do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Na zaproszenie odpowiedziało 17 przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży budowlanej.

- To bardzo cenna inicjatywa. Cieszymy się, że Okręgowy Inspektorat Pracy zainicjował taką akcję – Adam Kulikowski, prezes zarządu Unidrog. – Bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla nas wszystkich, zarówno dla generalnych wykonawców, jak też podwykonawców.

Jerzy Buraczewski, nadinspektor pracy, przy okazji opowiedział o działaniach prewencyjnych, które organizuje inspekcja pracy. Są to konkursy i spotkania, które cieszą się coraz większą popularnością. – Kolejna nasza inicjatywa to zaproszenie do współpracy firm działających na rynku podlaskim – stwierdził.

- Wprowadzenie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników procesu budowlanego jest niezmiernie istotne, gdyż niejako wymuszamy na naszych pracownikach i pracownikach potencjalnych podwykonawców stosowanie się do obowiązujących przepisów. To z kolei powoduje, że na budowach jest bezpieczniej. To jest z korzyścią zarówno dla firm wykonawczych, jak i inwestorów – twierdzi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

- Cieszę się, że dostałem zaproszenie na to spotkanie. Jestem pewien, że współpraca firm przyniesie wszystkim korzyści w obszarze bezpieczeństwa. Ważna będzie także wymiana doświadczeń między przedsiębiorstwami budowlanymi – dodaje Jan Miniuk, prezes zarządu Maksbud.    

Uczestnicy spotkania podpisali deklarację o współpracy na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa pracy na budowach zlokalizowanych na terenie woj. podlaskiego. Sygnatariusze porozumienia zamierzają propagować kulturę bezpieczeństwa oraz zamierzają wdrożyć spójne, systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy. Umówili się, że przedstawiciele firm będą spotykać się co najmniej raz na kwartał, by wymieniać doświadczenia i wspólnie się uczyć.

Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w woj. podlaskim: Anatex, Birkbud, Budimex, Budrex-Kobi, Cemex, Fadbet, Instal, Jaz-Bud, Kombinat Budowlany, Maksbud, Mark-Bud, Palisander, PEUiM, Skanska, Strabag, Unibep, Unidrog.

Unibep SA jest także sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - inicjatywie 12 największych generalnych wykonawców w Polsce. Swoje doświadczenia w tym obszarze będzie przekazywał podlaskim przedsiębiorcom.