Grupa Unibep opublikowała raport z wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2016 roku.

- Po II kwartale 2016 r. Grupa Unibep osiągnęła zamierzone cele biznesowe - napisał w komentarzu Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA. - Osiągane wskaźniki finansowe pozwalają realnie planować rozwój całej Grupy.

Jak podkreśla, Grupa Unibep ma dobrą, stabilną sytuację finansową. - To od lat jeden z priorytetów naszego przedsiębiorstwa. Solidne wyniki pozwalają nam na myślenie długofalowe, dotyczące rozwoju zarówno całej Grupy, jak i poszczególnych biznesów - dodał prezes.

Szczegóły tutaj