Zaplanowanie i zorganizowanie robót budowlanych w sposób bezpieczny wymaga znajomości szeregu norm, przepisów prawa oraz wiedzy inżynierskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowało pakiet standardów bezpiecznej pracy. Zawierają one informacje przydatne na wszystkich etapach projektowych, planowania, organizowania i wykonywania robót. Stanowią kompendium wiedzy, wynikające z doświadczeń i wieloletniej praktyki spółek wchodzących w skład Porozumienia. 
Wśród opracowanych standardów znalazły się prace w wykopach, na wysokości, w transporcie pionowym oraz organizacja placu budowy. 


Materiały do pobrania

  

Załączniki: