Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Zawarcie przez spółkę zależną umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia nieruchomości gruntowej w Częstochowie

Raport: 71/2021
2021.12.16 16:59

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2021 r. pomiędzy, należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] a Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie [Sprzedający] umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego „Starego Browaru”, położonych w Częstochowie w rejonie ulicy Ogrodowej [Umowa].

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_71_2021.pdf)Rb_71_2021.pdf