Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Zawarcie pakietu umów przedwstępnych dotyczących nabycia przez spółkę zależną nieruchomości położonych w dzielnicy Chylonia w Gdyni

Raport: 67/2021
2021.12.14 19:36

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. przez należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółkę UNI 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) pakietu umów przedwstępnych (Umowy) z odrębnymi podmiotami, tj. spółką jawną oraz osobami fizycznymi (Sprzedający), dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia.

Przedmiotem Umów jest nabycie działek o łącznym obszarze ok. 3,8 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 66,0 mln zł netto (Cena). W odniesieniu do każdej z umów przedwstępnych umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_67_2021.pdf)Rb_67_2021.pdf