Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 października 2021 r. spółka Sokratesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Sokratesa), w której Unidevelopment S.A. posiada 100% udziałów, zawarła z bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił spółce Sokratesa nieodnawialnego kredytu deweloperskiego w maksymalnej wysokości ok. 46,5 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 3,0 mln zł (Kredyt VAT) (łącznie Kredyty).

Załączniki: