Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. „Osiedle Ursus Factory 6/7” przy ulicy E. Habicha w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest VICTORIA DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: