Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta spółką UNI 1 IDEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Kupujący), będącą spółka zależną od Unidevelopment S.A., a osobą fizyczną (Sprzedający), umowy dotyczącej nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota (Nieruchomość).

Załączniki: