Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej pn. „Rotunda Dynasy” przy ulicy Oboźnej w Warszawie (Umowa).

Załączniki: