Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Aktualizacja informacji nt. kierunkowej rekomendacji Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczącej nowego segmentu działalności

Raport: 60/2021
2021.11.22 18:03

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 57/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w przedmiocie wydania przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. kierunkowych rekomendacji odnoszących się m.in. do utworzenia nowego segmentu działalności w postaci budownictwa energetyczno – przemysłowego, Zarząd Unibep S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 listopada 2021 r. podjął decyzję w sprawie utworzenia z początkiem grudnia br. segmentu budownictwa energetyczno – przemysłowego w Spółce. W związku z przedmiotową decyzją Zarządu podjęte zostaną działania organizacyjne oraz korporacyjne polegające na wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej Spółki pionu energetyczno – przemysłowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_60_2021.pdf)Rb_60_2021.pdf