Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Zawarcie aneksu do umowy o podwykonawstwo z Hyundai Engineering Co., Ltd.

Raport: 40/2021
2021.06.28 18:43

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. informującego o zawarciu ze spółką Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu [Hyundai, Generalny Wykonawca] działającą poprzez Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce umowy o podwykonawstwo [Umowa] w przedmiocie realizacji robót wykończeniowych i konstrukcyjnych [Inwestycja] w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP wraz z instalacjami pomocniczymi, połączeniami międzyobiektowymi oraz terminala przeładunkowo-magazynowego” realizowanego przez Hyundai dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. [Projekt Polimery Police], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. aneksu [Aneks] do Umowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_40_2021.pdf)40-2021