Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.

Raport: 35/2021
2021.06.17 17:44

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A.obradujące w dniu 17 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 30 gr na jedną akcję.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_35_2021.pdf)Rb_35_2021.pdf