Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za I kwartał 2021 r.

Raport: 31/2021
2021.05.24 21:14

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 24 maja 2021 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Emitenta za 1 kwartał 2021 roku (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_31_2021.pdf)Rb_31_2021.pdf