Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Informacja nt. warunkowego przydziału obligacji serii G Unibep oraz nabycia części obligacji serii E Unibep celem umorzenia

Raport: 19/2021
2021.03.29 19:21

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 w sprawie zamknięcia dotychczasowego i ustanowienia nowego Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. ZarządSpółki, po przeprowadzeniu redukcji, powziął uchwałę o warunkowym przydziale inwestorom obligacji serii G w liczbie 500.000 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (Obligacje), pod warunkiem opłacenia przez nich Obligacji nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. O opłaceniu obligacji serii G Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_19_2021.pdf)Rb_19_2021.pdf