Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 2 lutego 2021 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Signaturhagen” w Kongsberg w Norwegii (Umowa).

Załączniki: