Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2021

Raport: 6/2021
2021.01.29 14:19

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2021 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2021 r.

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_6_2021.pdf)Rb_6_2021.pdf