W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczącego wyboru oferty Konsorcjum z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej Unibep w postępowaniu przetargowym, Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2021 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski – Haćki” (Inwestycja).

Załączniki: