Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna) z firmą deweloperską z siedzibą we Lwowie (Zamawiający), której przedmiotem jest uzgodnienie podstawowych warunków docelowej umowy o roboty budowlane (Umowa), w ramach której Emitent miałby zrealizować w systemie „pod klucz” kompleks biurowców wraz z centrum handlowo – rozrywkowym we Lwowie (Inwestycja).

Załączniki: