W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 55/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w przedmiocie zawarcia z przedsiębiorstwem komunalnym „Akwa Mińsk” z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa obiektu sportowo – rekreacyjnego „FOK Luchiny” przy ulicy Łucziny w Mińsku w Republice Białoruś (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 2 grudnia 2020 r. aneksu do Umowy.

Załączniki: