Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę o powołaniu Pana Adama Polińskiego na stanowisko członka Zarządu Spółki na obecną, VI kadencję, Zarządu Unibep S.A. ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

Załączniki: