Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Członek Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie” (Inwestycja). Zamawiającym jest: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki: