Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 14 października 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na kompleksową realizację w konstrukcji drewnianej przedsięwzięcia budowlanego zlokalizowanego w Choroszczy pomiędzy ul. Rybacką a Aleją Niepodległości (Umowa).

Załączniki: