Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 października 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Storgatan 66” w Sundsvall w Szwecji (Umowa).

Załączniki: