Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku, w ślad za publikacją w raporcie zaI półrocze 2020 roku informacji nt. działalności prowadzonej w I półroczu 2020 roku oraz otoczenia biznesowego dla poszczególnych biznesów Grupy Kapitałowej Unibep, Rada Nadzorcza Unibep S.A. wydała Zarządowi Spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w Grupie Kapitałowej Unibep.

Załączniki: