Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 22 lipca 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Wykonawca), umowy (Umowa) na realizację budynków modułowych na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający).

Załączniki: