Zarząd Unibep S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 lipca 2020r. rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 – 6 w §12, dodanie ust. 4 w §31 oraz zmianę §19, §22 ust. 2 i §32 ust. 1.