Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

35/2020 | Aktualizacja informacji nt. warunkowej umowy na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna

2020.07.01 08:55

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna, a także raportów bieżących nr 46/2019 oraz nr 11/2020 dotyczących wydłużenia terminu na spełnienie warunku wejścia Umowy w życie w, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że z dniem 30 czerwca 2020 r. bezskutecznie upłynął uzgodniony termin na przekazanie Emitentowi przez Zamawiającego oświadczenia banku finansującego Zamawiającego o spełnieniu warunków uruchomienia kredytu udzielanego na realizację Inwestycji wraz z dokumentem Term Sheet w zakresie przyznanego kredytu, w następstwie czego Umowa wygasła.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb_35_2020.pdf)35-2020