Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie.

Załączniki: