Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwały w przedmiocie wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną 3 – letnią kadencję w składzie:

1. Jan Mikołuszko – Członek Rady Nadzorczej

2. Beata Maria Skowrońska – Członek Rady Nadzorczej

3. Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej

4. Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

5. Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej

6. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej

7. Dariusz Marian Kacprzyk – Członek Rady Nadzorczej

Załączniki: